Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 6900/UBND-VP

 V/v tổ chức hoạt động trở lại đối với trạm y tế phường Hà Phong  và lớp học Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính A46  29/7

UBND TP Hạ Long 29/08/8021
2 7172/UBND-VP

V/v triển khai thực hiện công điện số 13/CĐ-UBND ngày 3/8/2020 của UBND tỉnh

UBND TP Hạ Long 04/08/2020
3 7056/UBND

V/v tổ chức các phiên “ Cà phê doanh nhân” 3/8

UBND TP Hạ Long 03/08/2020
4 7122/UBND-VP

V/v nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch covid-19

UBND TP Hạ Long 03/08/2020
5 13/ĐK-UBND

Điện khẩn v/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

UBND TP Hạ Long 03/08/2020
6 7118/UBND

 V/v đảm bảo an toàn tại các vị trí có nguy cơ sạt lở và thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố 

UBND TP Hạ Long 03/08/2020
7 7040/UBND-KT

V/v  theo dõi và chủ động các biên pháp phòng, chống ATNĐ trên địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 01/08/2020
8 7025/UBND-VP

 V/v triển khai thông báo kết luận số 128/TB-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

UBND TP Hạ Long 31/07/2020
9 393/TB-UBND

 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2020 thuộc UBND thành phố Hạ Long 

UBND TP Hạ Long 30/07/2020
10 6985/UBND-VP

V/v triển khai thực hiện thông báo kết luận số 126/TB-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh

UBND TP Hạ Long 30/07/2020
11 207/KH-UBND

 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Hạ Long giai đoạn 2021-2025 

UBND TP Hạ Long 29/07/2020
12 206/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết công tác thực hiện Kế hoạch số 2734/KH-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v “xây dựng xã hội học tập 2012-2020” trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 29/07/2020
13 6928/UBND

V/v tham gia ý kiến giải quyết đề nghị của Công ty Cảng Hòn Gai- Vinashin 

UBND TP Hạ Long 29/07/2020
14 6922/BCĐ-VP

v/v tăng cường công tác giám sát cách ly y tế tại cộng đồng

UBND TP Hạ Long 29/07/2020
15 6850/UBND

 V/v thông tin về quy định mới liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của Hàn Quốc và Ả rập xe út và cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng nông, thủy sản theo hiệp định EVFTA  

UBND TP Hạ Long 28/07/2020
16 387/TB-UBND

V/v bổ sung 03 phương tiện Hải Long 58QN-8758, Thắng Lợi 99QN- 8325, Toàn Thắng 99QN- 8365 và chấm dứt hoạt động vận chuyển khách du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long đối với 03 tàu du lịchThắng Lợi Quảng Ninh- 2409, Toàn Thắng QN-2736, Hải Long Dream 24QN- 3996

UBND TP Hạ Long 28/07/2020
17 6869/UBND-VP

v/v triển khai thực hiện công điện sổ 11/CĐ-UBND Ngày 27/7 của UBND tỉnh  

UBND TP Hạ Long 28/07/2020
18 6782/UBND-VP

V/v điều chỉnh nội dung công văn số 6780/UBND-VP ngày 26/7/2020 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố  

UBND TP Hạ Long 26/07/2020
19 6780/UBND-VP

V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới

UBND TP Hạ Long 24/07/2020
20 6777/UBND-VP V/v tăng cường triển khai một số biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 24/07/2020